Bergvarme 

 kontakt oss i dag for befaring, informasjon eller tilbud!  tlf 97 76 40 40  - post@envieco.no

Bergvarme – sparegrisen i bakken

En fornybar og utømmelig energikilde, klar til å brukes. Billig, kortreist og miljøvennlig.«Ettersom mesteparten av energien kommer fra bakken, blir det mindre behov for å produsere ny kraft, mindre behov for kraftlinjer og transformatorer», skriver innleggsforfatterne. Bildet viser energilager for grunnvarmeanlegg ved Fjell skole i Drammen. 

Av Randi Kalskin Ramstad, dr.ing. fagansvarlig grunnvarme i Asplan Viak og førsteamanuensis II ved institutt for geovitenskap og petroleum på NTNU | Bjørn Frengstad, professor ved Institutt for geovitenskap og petroleum på NTNU og Henrik Holmberg, PhD seniorrådgiver grunnvarme i Asplan Viak21/02/2023 15:53

Hvis vi skal få fart på bruken av bergvarme i Norge må vi satse skikkelig og legge en langsiktig plan. Stortingets energi- og miljøkomité ba nylig regjeringen om å utvide støtteordningene for energieffektivisering og lokal energiproduksjon, herunder bergvarme. Tiltakene vil sørge for økt forsyningssikkerhet og gjør byggeier best mulig rustet mot høye strømpriser. Endelig vedtak i Stortinget ventes 23. februar, og kommer i tillegg til regjeringens ferske satsing på energieffektivisering.

Under beina våre er solenergien lagret. Denne varmen kan vi utnytte ved å bore et hull i bakken som er 200–300 meter dypt. I hullet monteres en U-formet slange som kan sirkulere væske ned og opp igjen. Denne kretsen kobler vi til en varmepumpe av typen væske-vann. Varmepumpen leverer varme til varmerørene i gulvet eller radiatorene på veggen, samt varmtvann.

Bergvarmen svikter deg ikke. Fordi det under telen er plussgrader hele året. Temperaturen i borehullet er typisk 6–8 grader. En varmepumpe som henter energien fra bakken og løfter temperaturen til ønsket nivå trenger bare 1 kWh strøm for å levere 3,5-4 kWh til oppvarming og varmtvann. Du dusjer og varmer hus til 70 prosent rabatt.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende befaring!