Nyskjerrig på bergvarme? Envieco hjelper deg med hele prosjektet. Fra befaring til ferdig produkt. 

Sparegrisen i bakken

En fornybar og utømmelig energikilde, klar til å brukes. Billig, kortreist og miljøvennlig.«Ettersom mesteparten av energien kommer fra bakken, blir det mindre behov for å produsere ny kraft, mindre behov for kraftlinjer og transformatorer».

Under beina våre er solenergien lagret. Denne varmen kan vi utnytte ved å bore et hull i bakken som er 200–300 meter dypt. I hullet monteres en U-formet slange som kan sirkulere væske ned og opp igjen. Denne kretsen kobler vi til en varmepumpe av typen væske-vann. Varmepumpen leverer varme til varmerørene i gulvet eller radiatorene på veggen, samt varmtvann.

Bergvarmen svikter deg ikke. Fordi det under telen er plussgrader hele året. Temperaturen i borehullet er typisk 6–8 grader. En varmepumpe som henter energien fra bakken og løfter temperaturen til ønsket nivå trenger bare 1 kWh strøm for å levere 3,5-4 kWh til oppvarming og varmtvann. Du dusjer og varmer hus til 70 prosent rabatt.

Vi kjører hele prosjektet for deg, fra befaring til ferdig installert bergvarme pumpe. 

Kontakt oss i dag for en uforpliktende befaring!

Bergvarme produkter