Mini ventilasjon

Gi ditt inneklima et skikkelig løft med et enkelt grep. 

Miniventilasjon 50 eller 100  er en liten ventilasjonsenhet som kan skifte hele 52,5 70m3 luft i timen - det tilsvarer all luft i et rom på 20m2. Miniventilasjonen er balansert, og kan gjenvinne opptil 85% av energien i luften den bytter ut