Installasjon av varmepumpe

Gjeldende F-gass forordning om f-gasser tilsier at man ikke kan omsette varmepumper (splitt type) uten f-gass sertifisert installasjon.

* Gjeldende EU-forordning om f-gasser (EU) nr. 517/2014 og tilhørende underforordninger er innlemmet i EØS-avtalen med tilpasninger og ble gjennomført i norsk rett desember 2018 gjennom endringer i produktforskriftens kapittel 6a

i pakken for installasjoner inngår minimum:

* Installasjon av F-gass sertifisert installatør

*inntil 50 km fra nærmeste installatør

* inntil 4 meter rør

* inntil 4 meter kanal

* inntil 4 meter kabel

* mur-brakett

* vibrasjonsdempere

* terminal

* hulltaking i vanlig trevegg (reisverk)

* installasjon av utedel på bettongmurvegg maks 120cm over bakken

* inntil 4 meter dreneringsslange

* igangkjøring og testing av varmepumpe

* grunnleggende opplæring

* elektriker arbeider inngår ikke i leveransen men tilbys gjerne separat. 

                                          Har du spørsmål  eller ønsker å bestille en gratis befaring? Kontakt oss her: