Hudøy feriekoloni for Løren skole støttet av Envieco

20.03.2024

Hvert år tar Løren Skole elever fra 2. til 6. trinn med til Hudøy-feriekoloni, en fire dagers eventyr med søkelys på lek og fellesskap. Denne tradisjonen, som samler over 650 deltakere, bidrar til å styrke samholdet i Løren-området.

Foreldrenes innsats, støtte fra Envieco og andre bedrifter er avgjørende for å realisere turen, som sikrer at alle barn kan delta. Et slikt bidrag underbygger deres engasjement for lokalsamfunnet og hjelper med å opprettholde denne viktige tradisjonen.