Rekord-salg for varmepumper

24.03.2023

Norsk varmepumpeforening

Økte strømpriser gjør oslofolk gale etter varmepumper. - November var vilt, men desember var ekstremt.

Lokale forhandlere melder om rekordetterspørsel etter varmepumper. – Det var helt gale tilstander tidligere i vinter. Hver gang det står noe om strømpriser i avisene eller det omtales på tv, merker vi økt pågang.