Service bergvarme

Envieco tilbyr våre kunder en service-program med periodisk oppfølging og dokumentasjon. 

*kontroll på brine

*balansering av varme-anlegg

*rens av siler og filter

*kontroll av kuldekrets 

*rapport og avviksrapportering.

*automatisk fremtidig oppfølging

kr 3 300,00