Service luft til vann varmepumpe

  • Sjekk og eventuell kalibrering av ekspansjonskar
  • Optimalisering og justering av varmekurve på varmepumpen
  • Grundig observering av utedel, 4-veis ventil, viftemotor og kompressor
  • Undersøke at tilleggsvarme/spisslast virker slik det skal
  • Kontrollmålinger av varmepumpeanlegget
  • Lekkasjekontroll og sjekk av punkter for å indikere om det er nok kjølemedium
  • Lese av eventuelle feilkoder eller driftsalarmer som har vært på anlegget

Til syvende og sist er servicen du investerer i din luft-til-vann-varmepumpe med på å forlenge levetiden og optimalisere ytelsen. Ikke minst øker det sjansen for å oppdage eventuelle driftsproblemer som kan føre til mer kostbare feil.


kr 2 900,00