Sentral varme Borettslag

Visste du at vi oppholder oss innendørs 90 prosent av tiden og at vi tilbringer 15 timer av døgnet i hjemmet? Da sier det seg selv at inneklimaet og luftkvaliteten er viktig for helsen vår – og for helsen til boligen.

Hvert år tar Løren Skole elever fra 2. til 6. trinn med til Hudøy-feriekoloni, en fire dagers eventyr med søkelys på lek og fellesskap. Denne tradisjonen, som samler over 650 deltakere, bidrar til å styrke samholdet i Løren-området.

Høye strømpriser og økt miljøfokus har ført til at flere ønsker å erstatte elektrisk oppvarming med mer miljøvennlige og energieffektive alternativer. En løsning som har blitt svært populær, er vannbåren varme.