Mitsubishi Multi/Duo - med 2 eller flere innerdeler pris fra

Ny

MULTISPLITT
MODELLEN

Kun 1 utedel, men 2 innedeler.

Noen av våre utedeler gir deg mulighet til å ha 2 innedeler tilknyttet én og samme utedel. 

Dette gjelder modellene Nordic Multi og Duo 7000 som gir deg denne muligheten, i tillegg har den en ekstrem varmekapasitet. 

Dette gir deg muligheten til å effektivt varme opp to etasjer i boligen din - med kun én utedel. 

Du velger selv hvilke innedeler du ønsker å kombinere med Duo 7000.

Du legger kanskje ikke merke til at rommet du befinner deg i er temperert for at du skal trives, når du er der. Men det påvirker alle valgene du tar. Og hvordan du har det hjemme.
Det er derfor vi kaller det... Teknologi man føler.


montering kommer i tilleg - pris for montering er standard montasje x 2

kr 45 000,00