Installasjon av varmepumper

* Gjeldende EU-forordning om f-gasser (EU) nr. 517/2014 og tilhørende          underforordninger er innlemmet i EØS-avtalen med tilpasninger og ble gjennomført i  norsk rett desember 2018 gjennom endringer i produktforskriftens kapittel 6a

i pakken: 

* Installasjon av F-gass sertifisert installatør

*inntil 50 km fra nærmeste installatør

* inntil 4 meter rør

* inntil 4 meter kanal 

* inntil 4 meter kabel 

* mur-brakett 

* vibrasjonsdempere 

* terminal 

* hulltaking i vanlig trevegg (reisverk) 

* installasjon av utedel på bettongmurvegg maks 120cm over bakken

* inntil 4 meter dreneringsslange

* igangkjøring og testing av varmepumpe

* grunnleggende opplæring

* elektriker arbeider inngår ikke i leveransen men tilbys gjerne separat. 

Hva er ikke inkludert i en standardmontering?

  • Spesialtilbehør som varmepumpehus eller tak
  • Dryppanne for drenering av kondensvann
  • Kostnader ved evt. kjerneboring og gjennomføring i mur
  • Jordet og jordfeilsikret kontakt for strøm til utedel med tilstrekkelig effekt
  • Elektrikerarbeid med strømtilførsel til varmepumpens utedel er ikke inkludert i standardmontering


Velg en variant:

fra kr 6 900,00

                                            Har du spørsmål eller ønsker å bestille en gratis befaring? Kontakt oss her:

Kategorier