Service Luft til Luft

Kategorier

Periodisk kontroll - service luft til luft - tegn et fordels-abonnement i dag!


  For at din varmepumpe skal fungere optimalt og leve lenge bør du hver 24 måned:

1. Rengjøring

 • Rengjøre innedel, rense register (varmeveksler), rense finfilter og eventuelt bytte mikrofilter/kullfilter.
 • Rengjøre utedel og rense register (varmeveksler).


2. Teste funksjon og ytelse

 • Teste ytelsen og måle avgitt effekt fra varmepumpen.
 • Kontrollmåle spenning, strøm og jord.
 • Bytte batterier i fjernkontrollen. Kontrollere alle funksjoner.
 • Kontrollere festing av alle kabler mellom inne- og utedel samt tilførsel.
 • Kontrollere kondensvannslangen.
 • Sjekke isolering, spesielt limskjøter og lignende.
 • Gjøre lekkasjekontroll av anlegget og kontrollere at det er tilstrekkelig med arbeidsmedium på anlegget.
 • Ta en visuell sjekk av varmepumpeanlegget
 • Lese av eventuelle feilkoder
 • Dokumentere status og oppsummere for deg som har bestilt service – dette bør gjøres skriftlig slik at du har dokumentasjon i etterkant.

Envieco har en enestående service-avtale for nye og eksisterende kunder!  Les mer om service-abonnement her: 

Kontakt oss idag på telefon 97 76 40 40 eller :